Sportmedisch adviescentrum Rotterdam

Wanneer gaat u naar de sportartsen van het SMA Rotterdam? Onze sportartsen hebben ruime ervaring en brede kennis op sportmedisch gebied. Iedere sporter, ongeacht niveau of leeftijd, kan bij ons terecht. Wij zijn er dus niet alleen voor topsporters, maar vooral ook de breedte – en recreatiesporters en alle mensen die gebaat zijn met sport en bewegen zijn van harte welkom en kunnen gebruik maken van onze sportspecifieke kennis.

U kunt bij ons terecht voor het stellen van een juiste diagnose en behandeling bij sportblessures of sportgerelateerde klachten. Tevens geven wij daarbij adviezen voor een verantwoorde sporthervatting. Naast de consulten voor geblesseerde sporters bieden wij ook sportmedische onderzoeken aan (met/zonder inspanningstest op fiets of loopband, met/zonder ademgasanalyse). Aan de hand van deze onderzoeken geven wij (potentiële) deelnemers aan sport of sportieve activiteiten preventieve adviezen voor een verantwoorde sportbelasting.

 

Sportarts-SMA

Consult sportarts

Het consult bij de sportarts is bedoeld voor sporters die door sportbeoefening lichamelijke klachten ervaren. Dit kunnen klachten zijn ten gevolge van overbelasting, maar ook klachten naar aanleiding van een direct letsel, zowel acuut als in een later stadium.

Sportkeuring-SMA

Sportmedisch onderzoek

Het preventief sportmedisch onderzoek, ook wel sportkeuring genoemd, kan verplicht worden gesteld door de sportbond maar kan ook vrijwillig worden afgesproken. Het SMA Rotterdam verricht alle door de sportbonden verplichte sportkeuringen, alsmede voor diverse vakopleidingen waaronder Sport en Bewegen en Veiligheid en Vakmanschap.

Teambegeleiding-SMA

Sportmedisch begeleiding

De sportartsen van het SMA Rotterdam begeleiden teams, individuele sporters en op verzoek sportieve evenementen. Voorbeelden zijn o.a. de talenten van de Regionale Talenten Centra in de regio Rotterdam en Dordrecht en de begeleiding van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Tevens is één van de sportartsen actief als clubarts bij de jeugdopleiding van ADO Den Haag.

 

Sportarts rotterdam aangesloten bij Olypisch netwerk zuid-holland

SMA Rotterdam aangesloten bij Olympisch Netwerk Zuid-Holland 
Het SMA Rotterdam verzorgt de medische begeleiding van de Rotterdamse topsporters die zijn aangesloten bij het Olympisch Netwerk Zuid-Holland.

Waarom Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam?

   • Het SMA Rotterdam® biedt sportmedische zorg sinds 1978
   • Ervaren sportartsen met jaarlijks meer dan 3500 sporters op het spreekuur
   • Moderne faciliteiten met de nieuwste apparatuur
   • Aangesloten bij de brancheorganisatie FSMI en  SCAS gecertificeerd